مادر مهربانترین مخلوق عالم خلقت

هیچ وقت گریه مادر رو در نیاورید

خداوند تک تک اشک های او را میشمارد . . .

آیا میدانید؟

بدن انسان می تونه تا 45 واحد درد رو تحمل کنه.

اما زمان تولد؛ یک زن تا 57 واحد درد رو احساس می کنه.

این معادل شکسته شدن همزمان 20 استخوانه!!!

مادر تون رو عاشقانه و عارفانه دوست داشته باشید....

 

/ 0 نظر / 27 بازدید