حرکت (طنز)

گفت: محمدرضا خاتمی گفته است باید در انتخابات شرکت کنیم تا قدرت اجتماعی خود را نشان بدهیم!
گفتم: ولی مدعیان اصلاحات طی چند سال گذشته در هر انتخاباتی که شرکت کرده اند با بی اعتنایی مردم روبرو شده اند. ایشان از کدام قدرت اجتماعی حرف می زند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! «آرش-س» یکی از اصلاح طلبان فراری هم خطاب به وی گفته است «آقا رضا! اگر جبهه اصلاحات قدرت اجتماعی داشت به این حال و روز نمی افتاد. لطفا از این شوخی های خنده دار دست بردار».
گفتم: پلیس وارد زیرزمینی شد که در آن تعدادی تریاکی مشغول دود و دم بودند و فریاد زد بی حرکت! یکی از افیونی ها در حالی که به وافورش پک می زد گفت؛ ای بابا! کو حرکت؟!

/ 1 نظر / 6 بازدید

خوردین؟ نوش جونتون