چهره عباس غفاری جن گیر

عکسهایی که از جن گیر اخیرا معروف شده عضو تیم انحرافی دولت منتشر شده را با هم ببینیم !؟

 

/ 3 نظر / 29 بازدید
آزاد

زندگی من بنظرم همانقدر غیرطبیعی ،نامعلوم و باور نکردنی میآید که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم-گویا یکنفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدانی را کشیده -اغلب باین نقش که نگاه میکنم مثل اینست که بنظرم آشنا میآید -شاید برای همین نقش است ، شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن میکند... صادق هدایت

آزاد

زندگی من بنظرم همانقدر غیرطبیعی ،نامعلوم و باور نکردنی میآید که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم-گویا یکنفر نقاش مجنون وسواسی روی جلد این قلمدانی را کشیده -اغلب باین نقش که نگاه میکنم مثل اینست که بنظرم آشنا میآید -شاید برای همین نقش است ، شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن میکند... صادق هدایت

ali

سلام دوست من موسوي بيچاره همين حرفا رو گفت كه دولت دست جن گيراست فرعون زمان خامنه اي نپسنديد و اون بيچاره رو تو سياهچالهاي اوين حبسش كرد!!!!!!!!