دیده بوسی ملکه انگلیس با شاه الاغها

از عجائب روزگار آنکه مدعیان سروری ملتها ؛ از نظامهای اجتماعی عهد بوق در کشورهایشان استفاده می کنند و از این بدتر در تبختر کامل رفتارهایی از ایشان سر می زند که از اسطبل داران حرفه ای نیز سر نمی زند !

این هم یک نمونه عینی از اینگونه رفتارها در دیده بوسی بالاترین مقام حکومت فخیمه انگلستان از بالاترین مقام غیر رسمی جامعه چهارپایان اسکاندیناوی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید