آرام و بی صدا .... در مسیر آب

آرام و بی صدا گام بر می دارم تا مبادا بشکند ضخامت لاغر اندیشه تویی که می نگری قدمهایم را . تنها صدایی که این سکوت دل انگیز را همراهی می کند ، شر شر آبی است که از کوچه باغی محلّه اقاقیا سرچشمه گرفته و هم اینک از گذرگاه قسمت ، کمی آن طرفتر از باغچه دوستی ما می گذرد .

از امروز با هم گام بر می داریم در مسیر آبی که رقصان و غلطان می گذرد و اندیشه بلند پروازم را به یک آب تنی دلچسب در گرمای جان سوز اندیشه ورزی میهمان می کند .

پس تا بعد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید