پنج حدیث برگزیده از امام هادی علیه السلام

۱- اعتبار مردم در دنیا به مال آن هاست و در آخرت به اعمال آنها.

۲- فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند .

۳- نارضایتی پدر و مادر ، کم توانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند .

۴- مسخره کردن  ، تفریح آدم های بی خرد و کار جاهلان است.

۵- اگر همه مردم مسیری را انتخاب کنند و در آن گام نهند ، من به راه کسی که تنها خدا را خالصانه می پرستد خواهم رفت .

/ 0 نظر / 7 بازدید