اگه بری هند ، تو رو مثل گاو می پرستن ! ( طنز جالب کیهان )

گفت: یکی از اصلاح طلبان فراری که از  فرانسه پناهندگی گرفته در وبلاگ شخصی خودش نوشته؛ دیروز در نهارخوری کارخانه ای که  کار می کنم، چند تا از کارگرها خیلی تحقیرم کردند.

گفتم: چرا؟! واسه چی؟!

گفت: نوشته وقتی فهمیدند ایرانی و مخالف رژیم ایران هستم یکی از کارگرها باصدای بلند به بقیه گفت؛ مواظب باشید، این آقا برای اسرائیلی ها کار می کنه».

گفتم: خب! دیگه چی؟!

گفت: نوشته «خیلی احساس حقارت کردم و به مخملباف لعنت فرستادم که به من گفته بود بیا فرانسه، مردم اینجا برای اپوزیسیون رژیم احترام قائلند».

گفتم: باید همراه مخملباف به هند می رفت تا همه در حد پرستش براشون احترام قائل باشند!

/ 0 نظر / 10 بازدید