شباهتهای ابراهیم یزدی با راشد الغنوشی به تعبیر بالاترین !

تعجبشبکه بالاترین راز نامه نگاری رئیس گروهک نهضت آزادی به راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه تونس را فاش کرد.
ابراهیم یزدی اخیراً به بهانه پیروزی حزب اسلامگرای النهضه در اولین انتخابات بعد از پیروزی انقلاب تونس، اقدام به نامه نگاری خطاب به الغنوشی کرده و ضمن آن جمهوری اسلامی را متهم به استبداد و اختناق کرده بود. یزدی از غنوشی خواسته بود به روش انقلاب اسلامی عمل نکند.
 اما صرف نظر از محتوای این نامه، بالاترین درباره چرایی انتشار چنین نامه هایی نوشت: دکتر یزدی در حالی که سیاستمدار مطرحی نیست همچنان که حزب وی (نهضت آزادی)، حزب توده ای و دارای طرفدار نبوده و نیست. اما راشد الغنوشی که مخاطب نامه قرار گرفته هم آدم مهمی است و هم رئیس حزبی است که اکثریت مجلس موسسان تونس جدید را برنده شده است. لذا به این دلیل و هم به این دلیل که تونس در مرکز حساسیت جهانی نسبت به کشورهای درگیر بهار عربی قرار گرفته، راشد الغنوشی توی بوق است و هر حرفی خطاب به او می تواند مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد خاتمی هم می تواند از این شیوه نامه پراکنی و مکاتبه استفاده کند.
بالاترین پس از اعتراف به بی اعتباری کسانی چون رئیس گروهک نهضت آزادی نوشته است: کاری که آرزوی آن را داریم یعنی وادار کردن رژیم به عقب نشینی، کاری بسیار مشکل و سنگین است.
گفتنی است گروهک های نفاق به ویژه نهضت آزادی به زیست انگلی معروف هستند و معمولا از طریق آویزان شدن به اعتبار افراد و جریان های سیاسی دیگر تلاش کرده اند از محاق فراموشی و نابودی کامل خارج شوند. انتشار نامه های سرگشاده معمولا یکی از همین روش های جلب توجه در میان گروهک های ضد انقلاب محسوب می شود حال آن که اغلب این نامه ها به دست مخاطب اصلی و ادعا شده نمی رسد.

/ 1 نظر / 6 بازدید

آقا ای ول گروهک