نکات مهمی درباره نتایج قرعه کشی های حج عمره سال 1390

بالاخره بعد از حدود پنج ماه از ثبت نام ملت برای اعزام به حج عمره و فیلم و سریالهای سازمان حج و بانکهای ملت و ملی در اعلام نتایج ، بالاخره امروز چشممان به جمال نتایج نامفهوم این قرعه کشی روشن شد تا با تکیه بر همین ابهامات آقایان بتوانند هزاران میلیارد سپرده مردم را برای مدت نامعلوم دیگری نگهدارند !

با این حال می توان در این بخش از کار با توجه به قرائن و شواهد تا حدودی مسائل را توضیح داد :

با توجه به توضیحات مندرج در سایت بانک ملت می توان دریافت که ثبت نام کنندگان سال 90 در سیصد اولویت از شماره 301 تا 600 اولویت بندی شده اند و با توجه به جمعیت شش و نیم میلیونی ثبت نام کنندگان می توان دریافت که تقریبا هر اولویت نشان دهنده تقریبی 21000 نفر است .

بر این اساس مثلا اولویت 380 یعنی 380-300=80         80*21000=  1680000

تازه این اولویت جدای از اولویتهای 1 تا 300 مربوط به ثبت نامیهای سال 1387 می باشد .

در ادامه توضیحات مندرج در سایت بانک ملت که مربوط به موضوع اعلام نتایج قرعه کشی حج عمره سال نود می شود بدون تغییر منعکس می شود

مراسم قرعه کشی سفر عمره مفرده در تاریخ 28/10/90 با حضور نمایندگان محترم نهادهاى نظارتى کشور برگزار و نتیجه قرعه کشی از اولویت 301 الی 600 مشخص شده است. (300 اولویت اول مربوط به ثبت نام شدگان سال 1387 می باشد.)خاطر نشان می سازد علاوه بر اولویت های جدید، 300 اولویت اول مربوط به ثبت نام سال 1387 نیز قابل دسترس می باشد .  

/ 0 نظر / 10 بازدید