خاتمی سفارش تدوین جزوه راهبردی داد !

با سفارش محمد خاتمی؛ راهبرد 35 صفحه ای 'اصلاحات نوین' تدوین و در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش مشرق ، با سفارش سید محمد خاتمی و با تشکیل شورایی 9 نفره کار تدوین استراتژی 'اصلاحات نوین' برای سال90 به پایان رسید تا مسوولیت اجرای آن را یک تیم امنیتی- سیاسی برعهده بگیرند.
این جزوه 35 صفحه ای حاصل کار یک شورای 9 نفره متشکل از برخی مدیران امنیتی و سیاسی دولت اصلاحات است که اواخر سال گذشته س
فارش تدوین آن از سوی محمد خاتمی به یکی از وزرای سابق امنیتی داده شد.
حلقه 9 نفره فتنه با ارزیابی و پیش بینی اوضاع اقتصادی کشور به ویژه در اوایل مرداد ماه که عوارض اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به صورت ملموس خود را در سبد هزینه های مردم نشان می دهد، به محمد خاتمی توصیه کرده اند کرشمه های بازگشت به نظ
ام را تا پایان شش ماهه اول سال 90 ادامه دهد تا در برهه ای که نظام در عرصه های مختلف داخلی و خارجی به چالش و تنازع کشیده شده است، طرح آشتی ملی خود را با هدف امتیازگیری از نظام ارائه دهد.
در جزوه راهبردی جریان فتنه آمده است حتی نفس حضور اصلاح طلبان در انتخابات و بازگشت به صحنه پس از یک دوره پرفشار و پر هزینه، می تواند یک گام به جلو باشد ولو آنکه توفیق چندانی را در تصاحب کرسی های بهارستان به دست نیاورند.
مشاوران حلقه 9 نفره خاتمی، با آسیب شناسی شبکه اجتماعی این جریان در انتخابات دهم ریاست جمهوری و فتنه 88 که مبتنی بر روش گلدکوئیستی بود، پیشنهاد کرده اند برای ورود به انتخابات مجلس در سال جاری باید از شبکه آسیب پذیر گلدکوئیستی به سوی شبکه سلولی که دستگیری یا بریدن برخی اعضاء خللی در شبکه ایجاد نمی کند حرکت نمایند.
در عین حال، در تحلیل حلقه مذکور آمده است جریان اصولگرایی به ویژه جریان نزدیک به احمدی نژاد به دلیل رویکرد و رفتارهایی که در اوایل سال جاری از خود به نمایش گذاشته دیگر نمی تواند از گفتمان ولایت مداری، عدالت خواهی، اسلامخواهی، انقلابی گری ، استکبار ستیزی و استقلال خواهی بهره لازم را ببرد و به نوعی می توان جریان اصولگرایی را به دلیل کم رنگ شدن اعتماد مردم به آنان، جریانی ناتوان در بسیج توده های مردم به حساب آورد.
از دیگر توصیه های محوری این حلقه، تشکیل یک تیم قوی و مجرب رسانه ای است تا بتواند ضمن صیانت و توسعه گفتمان اصلاح طلبی، یک الگوی منفی تمام عیار از گفتمان و مدیریت اصولگرایان به ویژه دولت احمدی نژاد ارائه دهند.
تاملی بر ادبیات و محورهای جزوه راهبردی، نشان می دهد تدوین کنندگان آن سخت به دنبال بازگرداندن روحیه از دست رفته سران اصلاحات و القای امید به پذیرش آنان در ساختار رقابت سیاسی کشور است .
از دیگر نکات قابل تامل در این جزوه راهبردی، انفکاک میان جریان فتنه و اصلاح طلبی است که در این میان سید محمد خاتمی مسوولیت رهبری و هدایت جریان موسوم به اصلاحات را در دست خواهد گرفت. در عین حال عدم توجه تهیه کنندگان این کتابچه راهبردی به جریان فتنه و سران آن، نشان می دهد حتی افراطی ترین چهره های دولت خاتمی نیز امیدی به حیات دوباره جریان فتنه در میان طبقات اجتماعی ندارند.
این جزوه راهبردی، همراه با یک پیوست اجرایی به محمد خاتمی تحویل شده است تا مسوولیت اجرای آن به یک چهره بدنام امنیتی در دوران اصلاحات سپرده شود. این چهره امنیتی که ارتباط نزدیکی با جریان کارگزاران دارد در فتنه سال 88 در نقش یک استراتژیست و لیدر، نقش مهمی در دامن زدن به آشوب های خیابانی داشت.

/ 4 نظر / 47 بازدید

احترام به اشخاص رو رعایت کن

زنده با خاتمی

روزی آرزو خواهی کرد که پا دری جلوی منزل خاتمی باشی

یک نفر

این همه فحش میخوری بابام جان بازم دست بردار نیستی ؟ خاتمی در دلها جا دارد