گفتگوهای ایران و غرب در گفت و شنود کیهان - طنز

گفت: کدام کشور برای اولین بار بمب اتمی ساخت؟
گفتم: آمریکا.
گفت: تاکنون کدام کشورها از بمب اتمی برای قتل عام مردم استفاده کرده اند؟
گفتم: فقط آمریکا که با دوبار استفاده از بمب اتمی صدها هزار نفر از مردم بی گناه هیروشیما و ناکازاکی را قتل عام کرده و به چند نسل بعد در این دو شهر هم آسیب جدی رسانده است.
گفت: با این حساب، 1+5 باید نگران جنایات هولناک آمریکا و بمب های اتمی شیطان بزرگ باشد نه ایران که اولا ساخت بمب اتمی را غیراسلامی می داند، ثانیا در فعالیت های هسته ای آن هیچ نشانه ای از تلاش برای تولید سلاح هسته ای دیده نشده است؟!
 متهم کردن ایران بهانه است وگرنه کشورهای 1+5 واقعیت را می دانند.
گفت:پس چرا خودشان را به نفهمی زده اند؟!
گفتم: چه عرض کنم به شخصی گفتند؛ پدرت به رحمت ایزدی پیوست. با تعجب پرسید؛ رحمت ایزدی دیگه کیه؟ گفتند؛ یعنی دارفانی را وداع کرد، گفت؛ همه جور دار دیده بودیم غیر دارفانی! گفتند؛ منظورمان این است که پدرت به دیار باقی رفت!
پرسید دیار باقی کجاست؟ بهش گفتند؛ مرتیکه فلان فلان شده، پدر خرت مرد!
یارو با تعجب میگه؛ آخه، خر من که پدر نداشت!

/ 0 نظر / 5 بازدید