اخراج احمد باطبی از VOA

پلیس فدرال آمریکا ضمن بازجویی از همسر سابق باطبی(تارا نیازی)، به باطبی درباره تماس با ایران و لو دادن برخی عناصر مخالف ظنین شده بود. امیرعباس فخرآور که ظاهرا ارتباطات بیشتری با اف بی آی دارد، در این باره نوشت: احمد باطبی و کورش صحتی از صدای آمریکا اخراج شدند.

به دنبال افشای پرونده همکاری باطبی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تشکیل پرونده از سوی پلیس فدرال آمریکا برای وی در این خصوص، باطبی که از پاییز سال 2008 در بخش فارسی صدای آمریکا به کار مشغول بوده و به عنوان کارمند قراردادی دولت آمریکا حقوق دریافت می کرد، به همراه تعدادی از دوستانش اخراج شدند.فخرآور اضافه کرد: پرونده همکاری باطبی با وزارت اطلاعات، در پی انتشار نامه ای از ارژنگ داوودی از درون زندان اوین که آشکارا مدارکی را در خصوص همکاری باطبی با وزارت اطلاعات به دست می داد، به رسانه ها کشیده شد. ورود نامزد سابق باطبی به ماجرا و افشای بخشی دیگر از جزئیات این همکاری هم بر صحت ماجرا تاکید داشت. نامه های معروف به 102 نفر هم که با هدف تغییر صورت مسئله از سوی همپیمانان باطبی یعنی سازگارا و افشاری منتشر شده بود، کمکی به وی نکرد و ارسال دومین نامه، که نقض آشکار قوانین در آمریکا بود، موجب سرعت بخشیدن به پرونده اخراج وی شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید