آموزش چشم بندی ظریف به دوست قطری ! + عکس

به نظر می رسد خستگی ناشی از مذاکرات فشرده ظریف روحانی با نمایندگان کشورهای غربی ، دامنگیر همسایه قطری شده و محمدجواد دولت روحانی با ظرافت خاص خود چشم می گذارد تا حریف قطور قطری قایم شود !

شاید هم اگر بتواند طرف را پیدا کند بتواند پول دو قسط قبلی طلب خود را که نتوانسته از غربی ها نقد کند از این عرب مایه دار بگیرد !

/ 2 نظر / 5 بازدید
پریچهر

یعنی این طنز بود الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟