طنز فوق العاده با موضوع شیرینکاریهای شیرین عبادی !

گفت: شیرین عبادی گفته است انتخابات در ایران آزاد نیست!
گفتم: پیرزن یادش رفته بعد از قتل عام مردم قم توسط رژیم شاه، سخنرانی کرده و از آن کشتار هولناک مردم مظلوم چه دفاع و حمایتی کرده بود!
گفت: می‌گوید، رفراندوم جمهوری اسلامی هم دموکراتیک نبود چون مردم باید بین جمهوری اسلامی و رژیم شاهنشاهی یکی را انتخاب می‌کردند و راه برای کسانی که نه جمهوری اسلامی را می‌خواستند و نه رژیم شاهنشاهی را بسته بود!
گفتم: این یارو بدجوری آلزایمر گرفته. در رفراندوم رأی آری یا نه به جمهوری اسلامی بود و نه رأی به جمهوری اسلامی یا رژیم سلطنتی و همه آنهایی که رژیم‌های دیگر را می‌خواستند می‌توانستند رأی نه بدهند و دادند ولی جمهوری اسلامی 2/98‌درصد رأی آورد.
گفت: مثل همیشه زبان اسرائیلی‌ها را به کام گرفته است!
گفتم: چه عرض کنم؟! پیرزنی توی اتوبوس با صدای بلند می‌گفت؛ نینای نانای نینای نای... راننده گفت خانم این ادا و اطوارها چیه؟! حالا دیگه سنی از شما گذشته و پیرزن دندان مصنوعی‌اش را در دهان گذاشت و گفت؛ نیاوران نگه‌ دار!خنده

/ 0 نظر / 4 بازدید