چرا این ملت دشمن دارد ؟

چرا برخی نمی خواهند قبول کنند که کشور عزیزمان ایران ، با رویکرد اسلامی و علوی ؛ دشمنان فطری و خطرناکی دارد که مشکلشان نه با شیوه زندگی مردم این سرزمین بلکه با تفکرات و ایدئولوژی انسان ساز نهفته در باورهایشان دارد .

دشمنان این ملت سالهای مدیدی بود که با تحمیق سایر ملل این مفهوم  را که قدرتهای برتر دنیا حق دارند  بر دیگران حکمرانی ظالمانه کرده و ثروتهایشان را ببرند ، جا انداخته بودند .

ایران اسلامی با زعامت امام خمینی (ره) و پرچمداری امام خامنه ای (حفظه الله) سی و سه سال است که در مسیر مخالف این دروغ بزرگ تاریخی ایستاده و ملت را به سوی قله های افتخار علمی و معنوی هدایت می کنند .

این افتخار برای تک تک ما ایرانیها بس که در دوران بلوغ فکری بشر تحت ظلم ، جایگاه منادی ایمان و رهایی بشر  شده و ارائه کننده طریق رهایی با تکیه بر آموزه های علوی هستیم .

بدون تردید در مرحله اجرای حکومت اسلامی چالشهای فراوانی پیش روی ما بوده و خواهد بود اما امید به منجی در کنار تلاش و کوشش بی دریغ در راستای تعالی می تواند ما را به سر منزل مقصود برساند و دشمنان را از تعرض به سرزمین عزیزمان ناامید سازد

ان شاء الله 

/ 0 نظر / 4 بازدید