آیت الله وحید خراسانی فتنه گران را رسوا کرد

پایگاه اینترنتی خودنویس با مرور اظهارات اخیر آیت الله وحید خراسانی مبنی بر اینکه «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، نوشت: این اظهارات در حالی است که بسیاری از رسانه های اپوزیسیون و سبز می کوشیدند چهره مخالف حاکمیت را از وی ترسیم کنند اما او بر همان نظر آیت الله خمینی تأکید کرد که حفظ نظام از اوجب واجبات است.

پرسش اصلی این است که چرا جای این خبر در رسانه های مخالف و سبز خالی است؟ مگر نه اینکه همین رسانه ها وی را چهره مخالف حاکمیت معرفی کرده بودند؟ حال چرا سخن اصلی و مهم آیت الله وحید خراسانی که تمام آن ادعاها را نقض می کند، پوشش نمی دهند؟

نویسنده تصریح کرد: می توان به وضوح یک نکته را دید و آن اینکه این آیت الله نیز همچون دیگر روحانیون ارشد، اگر هم نقدی داشته باشد، هرگز حاضر نیست نظام را قربانی کند. اینجاست که باید گفت مخالفان و به خصوص سبزها سعی می کنند از درون سخنان افراد آنچه مورد علاقه شان است را بیرون بکشند و کلیت سخنان و مواضع او را بایکوت کنند. باز هم باید از رسانه های مخالف حاکمیت پرسید سخن مهم و غیرقابل تأویل آیت الله وحید خراسانی را که می گوید حفظ نظام اوجب واجبات است، چگونه باید تحلیل کرد؟

گفتنی است دست اندرکاران فتنه سبز در جریان فتنه سال ۸۸ سعی کرده بودند ماهیت ضد دین و ضد انقلابی تحرکات خود را پشت نقاب های مذهبی و تحریف مواضع شخصیت ها پی بگیرند اما حمایت آنها از رژیم صهیونیستی و آمریکا (شعارهای نه غزه نه لبنان، جمهوری ایرانی به جای جمهوری اسلامی و...) و سرانجام حرمت شکنی روزعاشورا، هویت حقیقی این جریان را نشان داد.

/ 0 نظر / 8 بازدید