آخرین تصمیمات در مورد قرعه کشی جدید حج عمره مفرده

رئیس سازمان حج و زیارت گفت : براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در قرعه کشی که به منظور اعزام ثبت نام کنندگان جدید به عمره مفرده انجام می شود فقط دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انتخاب خواهند شد.

به گفته وی، سایر افرادی که اسامی آنها در قرعه کشی انتخاب نشود باید سپرده خود را از بانک پس بگیرند.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: اما پس از اتخاذ آخرین تصمیمات قرار براین شد که دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر طی سه سال اعزام شوند و البته تعداد اندکی نیز به عنوان رزرو انتخاب می شوند که در صورت انصراف متقاضیان جایگزین خواهند شد.

لیالی افزود: سازمان حج هیچ تعهدی در قبال اعزام تمامی ثبت نام کنندگان ندارد و این موضوع در هنگام ثبت نام در بانکها قید شده بود.

وی با اشاره به اینکه اعزام های جدید از سال ۹۳ تا ۹۵ به طول می انجامد گفت: برای سال آینده و همچنین سال ۹۲ نیز پشت نوبتی های گذشته اعزام خواهند شد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید براینکه قرعه کشی از طریق نرم افزار انجام می شود و تدوین نرم افزار ویژه این کار در مراحل پایانی است اظهار داشت: قرعه کشی برای انتخاب متقاضیان جدید عمره تا پایان این هفته انجام می شوند.

/ 0 نظر / 6 بازدید