احمدی نژاد تنها در هیئت دولت ( غیبت شاخص های باند انحرافی) + عکس

از ویژگیهای جلسات هیئت دولت ، حضور حداقل یک نفر از اعضای باند انحرافی ، چسبیده به رئیس جمهور در تمامی جلسات است اما به نظر می رسد که در این عکس آقایان غفلت فرموده و احمدی نژاد را برای لحظاتی تنها گذاشته اند .

احتمالا شخصی که شیفتش بوده خواب مونده یا مسئله غیر مترقبه ای پیش اومده که حاجی رو تنها گذاشتن .

البته دکتر هم در راستای احترامی که برای اعضای این باند قائل بوده و هست اجازه نداده کسی بیاد و جاهای خالی رو غصب کنه ، لذا به نظر می رسه قصور صورت گرفته نتوانسته باشد خطر خاصی رو برای شاخصین انحراف در دولت ایجاد کنه !

/ 0 نظر / 8 بازدید