طنز سیاسی

آریل شارون پس از شش سال از کمای مطلق خارج شده و از خود عکس العمل نشان می دهد؛ گیلعاد شارون فرزند بزرگ شارون در این باره گفته است: «پدرم چشمانش را باز کرده، صحبت های ما را می شنود و به آن عکس العمل نشان می دهد همچنین پدرم در پاسخ به درخواست ما انگشتانش را تکان می دهد.»
درمان
ما برای کمک به خانواده شارون به جناب گیلعاد (فرزند ارشد آریل شارون) توصیه می کنیم جهت بهبود حال پدرش، خبر سقوط حسنی مبارک، معمر قذافی، بن علی و عبدالله صالح را به آریل شارون بدهد تا ببینیم این بار کجایش را تکان می دهد؟!؟!
همچنین جناب گیلعاد می تواند تصاویر جنبش های اعتراضی وال استریت و دیگر شهرهای آمریکا را به پدرش نشان دهد و مطمئن باشد آریل شارون بعد از دیدن شعارها و دست نوشته های آنان بر ضد نظام سرمایه داری، دیگر هیچ جایش را تکان نخواهد داد!!! برای محکم کاری به ایشان تجویز می کنیم تصاویری از خالد مشعل و اسرای آزاد شده فلسطینی را به شارون نشان دهد و پس از آن با اطمینان کامل، خود را برای مراسم خاکسپاری و کفن و دفن پدر (آریل شارون) آماده کند!!

/ 0 نظر / 5 بازدید