شیشه لیسی اپوزیسیون از مربای هیلاری (طنز کیهانی )

خنده 
گفت: سایت های ضد انقلاب نظیر، جرس، گویانیوز، بالاترین و... از راه اندازی «سفارت مجازی آمریکا» حسابی دمغ شده و آن را اهانت به اپوزیسیون دانسته اند.
گفتم: چرا؟! اتفاقا باید از خوشحالی با دمشان گردو بشکنند!
گفت: یکی از این سایت ها نوشته است سفارت مجازی فقط یک سایت است که قبلا هم بود و این کار خانم کلینتون مثل آن است که به اپوزیسیون یک شیشه مربا نشان بدهد و بگوید از پشت شیشه لیس بزنید.
گفتم: چه عیبی دارد؟ مگر اپوزیسیون تا حالا کاسه لیس نبود؟ حالا شیشه لیس باشد. بالاخره تخصص ضد انقلاب لیس زدن است.
گفت: یکی دیگر از سایت ها نوشته، تصور ما این بود که خانم کلینتون در پاسخ به زحمات اپوزیسیون، یک کار درست و حسابی انجام می داد ولی انگار ایشان برای گول زدن ما اتل متل خونده.
گفتم: راست میگه؛ من صدای هیلاری ورپریده رو شنیدم که برای اپوزیسیون می خوند؛ اتل متل گلابی! دوستت دارم حسابی! یه روز به خرج خودت، می برمت کبابی!خنده
 

/ 0 نظر / 6 بازدید