تصاویر طفره رفتن سارکوزی از دست دادن با نخست وزیر انگلیس

پایان مراسم سران اتحادیه اروپا در بروکسل با حاشیه‌های جالبی همراه بود و زمانی که "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس قصد داشت با "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه دست داده تا به نحوی کدورت‌های به وجود آمده را مرتفع سازد با برخورد سرد و قابل تامل سارکوزی مواجه شد.

روزنامه دیلی‌میل گزارش داد پس از پایان نشست دیشب، کامرون به سمت سارکوزی آمد و دست خود را به سوی او دراز کرد اما سارکوزی نه تنها با وی دست نداد بلکه بدون توجه به کامرون،‌ مشغول صحبت با فردی در کنار خود شد.
 
این گزارش افزود: پس از برخورد سرد سارکوزی، کامرون مجبور شد تا دستی را که به سوی وی دراز کرده بود به شانه‌های رئیس جمهور فرانسه زده و با لبخندی تلخ محل را ترک کند.
 
 
 
 
 
 
 
نشست شب گذشته سران اتحادیه اروپا بر سر ایجاد یک اتحادیه مالی جدید و اعمال تغییرات در معاهده لیسبون با بروز اختلاف گسترده بین کشور‌های بزرگ این اتحادیه همراه بود و گزارش‌های حاکی از در انزوا قرار گرفتن انگلیس در تغییرات جدید اتحادیه اروپا است.
 
بیست و سه تن از رهبران بیست و هفت کشور اروپایی با اتخاذ سیاست یکپارچگی بیشتر با قوانین بودجه ای شدیدتر در منطقه واحد پولی (یورو) موافقت کردند. اما انگلیس اعلام کرده است لایجه پیشنهادی معاهده اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت.
/ 0 نظر / 7 بازدید