عکس نماز خواندن نوری المالکی در بیابانهای عراق

این عکس متعلق به نماز گزاردن نوری مالکی نخست وزیر عراق و همراهانش در یکی از بیابان های این کشور است.نوری مالکی از مسئولین شیعه عراق است.

/ 1 نظر / 12 بازدید
حسن

مرگ بر نوری مالکی