متن نامه ای که معین و عارف در کمال صداقت تکذیب کردند !

در حالی که عارف در مناظره خود اعلام کرد معین دستور خود برای برخورد امنیتی با برخی از دانشجویان را تکذیب کرده است، متن نامه منتشر شده در اینترنت، حقیقت دیگر را روشن می کند .

البته این مهم که نقاب از چهره مدعیان صداقت کنار رفته و چهره حقیقی طرفداران به اصطلاح دانشجویان و نسل جوان برای همگان آشکار شود پدیده مبارکی است که با زیرکی دکتر جلیلی تحقق پیدا کرد .

/ 0 نظر / 18 بازدید