گاف های میت رامنی درباره ایران پایانی ندارد !

روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به  آخرین مناظره  باراک اوباما و میت رامنی، به بخشی از اظهارات رامنی اشاره کرده که گفته بود: «سوریه تنها متحد ایران در جهان عرب است. این کشور راه ایران به سوی دریاست».
این اظهارات که حداقل برای ششمین بار از سوی رامنی تکرار می شد، شگفتی بسیاری را میان تحلیلگران و همچنین مردم عادی برانگیخته، زیرا تنها با نگاهی به نقشه می توان دید که ایران بر یکی از مهترین آبراهه های بین المللی جهان تسلط دارد.
از این مهمتر، همان گونه گاردین نیز در مطلب خود اشاره می کند، ایران حتی با سوریه همسایه هم نیست که از آن به عنوان راهی برای دسترسی به دریا استفاده کند!
با این حال، این روزنامه اشاره می کند این اولین بار نیست که رامنی چنین گاف بزرگی درباره ایران را تکرار می کند و سوریه را مسیر دستیابی ایران به آب های آزاد می خواند. در ماه مارس، وی دقیقاً همین موضوع را در کنفرانس «آیپک» بیان کرد:
«همان طور که می دانید، سوریه تنها متحد عرب ایران در منطقه است. سوریه مسیری است که به ایران اجازه می دهد به حزب الله لبنان کمک ارسال کند. سوریه مسیر ایران برای دستیابی به دریاست». 
وی روز جمعه گذشته نیز در جریان مناظره انتخاباتی مقدماتی شبکه «سی ان ان»، در آریزونا عین همین عبارات را تکرار کرد و گفت: «سوریه متحد کلیدی آن هاست. تنها متحد آن ها در جهان عرب است. این کشور همچنین مسیر دستیابی آن ها به دریاست».
گاردین در مطلب خود اشاره کرده که گاف رامنی، واکنش های فراوانی را در میان کاربران شبکه های مجازی در پی داشته؛ واکنش هایی که اغلب با لحنی تمسخرآمیز به این سخنان رامنی اشاره داشته اند.
به این ترتیب، به نظر می رسد کسی در حال مبارزه برای کسب جایگاه ریاست جمهوری در آمریکاست و درباره ایران موضع گیری های تند و تیز می کند که حتی از موقعیت جغرافیایی ایران نیز آگاه نیست؛ چه برسد به ویژگی های گوناگون سیاسی، اقتصادی و نظامی آن!

/ 0 نظر / 6 بازدید