برخی اسناد کشف شده از لانه روباه پیر

مشرق نوشت:گفته می شود در جریان تسخیر چند ساعته لانه روباه پیر، دانشجویان به برخی اسناد مهم دست یافته اند. در میان اسناد یافت شده می توان به جزوه ای اشاره کرد که سفارت انگلیس نحوه جذب و عامل گیری را به اعضای کمیته جذب سفارت آموزش می دهد. همچنین تعداد قابل توجهی از فیلم های مخملباف و گزارش جلسات سفارت با برخی نیروهای به اصطلاح فرهنگی و هنری به دست آمده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید